Guide: Redigera hosts-filen i Windows, Mac och Linux

Hosts-filen används för att associera värdnamn till IP-adresser på en lokal dator. När en dator försöker kontakta en viss domän, kontrollerar den först om det finns en match i hosts-filen. Om det finns en match, används den associerade IP-adressen och förfrågan skickas inte vidare till en DNS-server. På så sätt kan man använda hosts-filen för att omdirigera förfrågningar till en annan IP-adress än den som annars skulle ha använts, eller blockera förfrågningar till vissa webbplatser genom att tilldela dem en loopback IP-adress. Hosts-filen används också ofta för att testa webbsidor lokalt innan de publiceras till en live-server.

Säg att du vill omdirigera all trafik till exempel.se till IP-adressen 192.168.1.100. För att göra detta skulle du lägga till följande rad i din lokala hosts-fil:

192.168.1.100 exempel.se

Så om någon försöker besöka exempel.se, så kommer datorn att kontrollera hosts-filen först och hitta den här raden. Därför kommer all trafik till exempel.com att skickas till IP-adressen 192.168.1.100 istället för att skickas till den riktiga IP-adressen för exempel.se.

Redigera hosts-filen i Windows:

På Windows kan man redigera sin lokala hosts-fil genom att öppna en textredigerare som ”Notepad” med administratörsrättigheter, och sedan navigera till filen ”C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts”.

# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server
#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host

# localhost name resolution is handle within DNS itself.
#    127.0.0.1    localhost
#    ::1       localhost
192.168.1.100 exempel.se

Redigera hosts-filen i Mac:

På Mac kan man redigera hosts-filen genom att öppna en terminal och använda kommandot ”sudo nano /private/etc/hosts” och skriva in sitt lösenord.

##
# Host Database
#
# localhost is used to configure the loopback interface
# when the system is booting. Do not change this entry.
##
127.0.0.1    localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1       localhost
192.168.1.100 exempel.se

Redigera hosts-filen i Linux:

På Mac och Linux kan man redigera hosts-filen genom att öppna en terminal och använda kommandot ”sudo nano /etc/hosts” och skriva in sitt lösenord.

##
# Host Database
#
# localhost is used to configure the loopback interface
# when the system is booting. Do not change this entry.
##
127.0.0.1    localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1       localhost
192.168.1.100 exempel.se

Testa att ändringarna i hosts-filen fungerar:

Du kan testa ändringarna i din lokala hosts-fil genom att pinga det värdnamn som du har lagt till eller ändrat. På Windows kan du öppna en kommandotolk och använda kommandot ”ping [värdnamn]”, och på Mac eller Linux kan du öppna en terminal och använda kommandot ”ping [värdnamn]”. Om ändringarna i din hosts-fil är korrekta, bör du se att ping-kommandot returnerar den IP-adress som du har associerat med värdnamnet i hosts-filen. Du kan också prova att skriva in värdnamnet i webbläsaren och se om det omdirigerar till rätt IP-adress.

Det är viktigt att notera att vissa operativsystem eller program kan ha en egen cache för DNS-sökningar, så det kan vara nödvändigt att tömma cachen eller starta om datorn för att se ändringarna.

Beställ domännamn och tjänster