Guide: Säkerhetskopiera en MySQL databas från kommandoraden

Att säkerställa att dina data är säkra och återställbara är en kritisk aspekt av databashantering. En av de mest använda databashanteringsverktygen är MySQL, som erbjuder flera metoder för att säkerhetskopiera och återställa data. I den här artikeln kommer vi att fokusera på att använda mysqldump, ett kommando som ingår i MySQL:s standardverktygssats, för att säkerhetskopiera en MySQL-databas.

Förstå mysqldump

Mysqldump är ett kommandoradsverktyg som används för att extrahera en databas och generera en SQL-fil med all nödvändig information för att återställa databasen. Den skapade filen innehåller alla databasens tabeller och data.

Installera och förbereda MySQL

För att använda mysqldump måste du ha MySQL installerat på din dator. Om du inte redan har det installerat kan du följa den officiella MySQL-dokumentationen för att göra det: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/installing.html

Skapa en MYSQL-säkerhetskopia med mysqldump

Efter att MySQL är installerat på din dator kan du säkerhetskopiera en databas med mysqldump. Öppna en kommandotolk (Terminal på macOS och Linux, eller Command Prompt på Windows) och kör följande kommando:

$ mysqldump -P 3306 -h [servernamn] -u [användarnamn] -p databasnamn > databas_backup.sql

Återställa en databas via kommandoraden

Eftersom dumpfilerna bara är data som föregås av SQL-kommandon, kan du återställa databasens säkerhetskopia genom att säga till MySQL att köra kommandona i den och sätta tillbaka data i rätt databas.

$ mysql -P 3306 -h [servernamn] -u [användarnamn] -p databasnamn < databas_backup.sql

I koden ovan är databasnamnet namnet på databasen du vill återställa till, och databas_backup.sql är namnet på säkerhetskopians .sql-fil du återställer från.

Beställ domännamn och tjänster